BOZCADER TARİHÇESİ-3

  Sonuç İtibarıyla

  Kurucular Kurulu Toplanır,

  Komşu Derneklerin Tüzükleri

  İncelenir,Örnekler Alınır

  Bozhüyük Camiliyurt Köylüleri

 Adı Altında Karara Bağlarlar.

Dernek Yönetimi;

Dernek Kolları Oluşturulup,

Üye Kaydına Başlar.

 Resmiyet Alınmıştır.

 Yaptıkları Bir İstişare Akabinde

 Bir Şubenin de

                İstanbul’da Kurulması Ön Görülür.

Yönetim Kurulundan Bir Heyet İstanbul’a Gelir.

İstanbul’da Yapılan İlk Toplantıda

Fikir Beyanında Bulunurlar.

Görüşler İçin Söz Hakkı Verilir.

Yapılan Öneriler Nazari Dikkate Alınır.

Sonuç; İstanbul’da Yaşayan Köylülerimizin

Yoğunluğu Ağırlık Kazanır.

Kurulacak Derneğin Aynı Ünvanı Taşıyıp;

Merkez Dernek,

Kardeş Dernek Olarak

Faaliyet Göstereceği

Görüşü Ağırlık Kazanır.

      Bu Fikir Benimsenir.

Ankara’dan Gelen Heyete Teşekkür Edilir.

 Heyettekiler Bu Sonucu

Anlayışla Karşıladılar,

                 Dostane Bir Şekilde Ayrıldılar. 

İstanbul’da Yapılan

   Yoğun Bir Toplantıda Detaylar Konuşuldu.

           Ankara Derneğinin Tüzüğü

                      Baz Alınarak 18 Kişiden Mütevellit

Kurucular Kurulu Oluşturulup

İlgili Makamlara Yazışmalarla Bildirildi.

Bu Makamların Onayı Alınarak

1994 Yılında

Bozhüyük ve Camiliyurt Köylüleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

                                           (BOZCADER)

Resmen Kurulur

Bozhüyük ve Camiliyurt Köylüleri

Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BOZCADER)

18 Kurucu Üyenin Önderliğinde

28.06.1994 Yılında

Bahçelievler-İstanbul’da Kuruldu.

28 Haziran 1994

Bozcader’in Dernekler Masasındaki Onay Tarihidir.

İstanbul Bozcader’in Doğum Tarihidir.

Bu Tarihten Sonra;

Kurucu Üyelerin

Kurucu Üye Olmaya Şartları Oluşmayan Diğerlerinin

Gayretli ve Zorlu Çalışmaları Başlamış Oldu.

Geçici Yönetim Kurulu Oluşturuldu.

Üye Kayıtlarına Başlanıldı.

Sevinçle, Coşkuyla, Heyacanla …

Fetih Caddesi 2.Sokakta Geçici Adresinde

Kadınlarımız ve Gençlerimizin

Destekleri Sayesinde

Geçici Yönetim

Ekipler Oluşturdu

Ev, Ev Gidildi

Anlatıldı

Bilgi Verildi

İki Köy

İki Mezra İnsanları

Sevinçle Karşılayanlar da Oldu

Kapıdan Kovanlar da Oldu

Yılmadı Elini Taşın Altına Koyanlar..

Bozhüyük de

Geçmişte Yaşanan

Kooperatif Fiyaskosu

Bazılarını Çekimsere

Bazılarını Karşı Çıkmalara

Bazılarını

(Kooperatif den Canı Yananlar Özellikle)

Küfre Yönlendiriyordu

Ufak Tefek Tartışmalar Oluyordu

Başarıldı, İkna Edildiler

Üye Oldular

Karşı Çıkanlardan Bazıları

Daha Sonraki Yıllarda

Yönetim Kurullarında Görev Aldılar

Yurtdışında Yaşayan Köylülerimize Ulaşıldı

Bağışlar Gelmeye Başladı Derneğe

Mülkiyeti Derneğe Ait Yer Alınması Gündeme Geldi

Müzikli ve Yemekli Gece Düzenlendi

Katılım Coşkulu ve Kalabalıktı

 

 

Günün Şartları ve Yönetimin Çabalarıyla

Üyelerin Desteğiyle

Başarıldı.

 İki Yıl Sonunda

1996 Yılında

Mülkiyeti BOZCADER’e ait Olan

Hürriyet Mh. Çiğdem Sk. No:27/A

Bahçelievler-İstanbul

Adresinde

Coşkulu Bir Açılışla

Hizmet ve Etkinlikleri Sürdürmeye Başlanıldı.

 

            Büyük Bir Coşku Vardı Toplumda,

Dernek Lokali Arı Kovanı Gibiydi.

Haberi Alan Geliyordu.

     O Günlerde Haberleşme Yavaş Olduğu Halde

      Haber Hızla Yayıldı.

            Bu Konuda Bilinen İsimlerin Haricinde

Bozcader’in Gizli Kahramanları

Kadınlarımızın ve Gençlerimizin Emekleri Takdire Şayandır.

      Bozcader’in Kahramanları

           Toplumda Kabul Görmüş

            Bilinen Büyüklerimizdir.

Bozcader’in

Gizli Kahramanlarını

        Dilimizin Döndüğünce

            Gözümüzün Gördüğünce

           Tanıtmaya Çalışacağız.

 

Önce Bilinen Kahramanlar;

Kurucu Üyeler

Yöneticiler

Yönetim Kadroları

Denetim Kadroları

Disiplin Kadroları

Asil ve Yedek Üyeler

Buna En İyi Delil;

Bozcader Karar Defterinde Yazanlardır.

Hepsini Okuyacağız.

Gizli Kahramanlar;

Bozcader Kadın Kolları

Bozcader Gençlik Kolları

Köylülerimiz Olmadıkları Halde

Fahri Üye

Olarak Destekleyenler

Üyelerin Bazıları

Emeğini ve

Zamanını verdiği gibi

Kişisel Araçlarını,

Eşyalarını,

Bozcader Hizmetine Verenler

Bu Güzel Yürekli

Elleri Öpülesi

İnsanlarımız

Bozcader Tarihçesinde

Her Zaman Saygı 

  Sonuç İtibarıyla

  Kurucular Kurulu Toplanır,

  Komşu Derneklerin Tüzükleri

  İncelenir,Örnekler Alınır

  Bozhüyük Camiliyurt Köylüleri

 Adı Altında Karara Bağlarlar.

Dernek Yönetimi;

Dernek Kolları Oluşturulup,

Üye Kaydına Başlar.

 Resmiyet Alınmıştır.

 Yaptıkları Bir İstişare Akabinde

 Bir Şubenin de

                İstanbul’da Kurulması Ön Görülür.

Yönetim Kurulundan Bir Heyet İstanbul’a Gelir.

İstanbul’da Yapılan İlk Toplantıda

Fikir Beyanında Bulunurlar.

Görüşler İçin Söz Hakkı Verilir.

Yapılan Öneriler Nazari Dikkate Alınır.

Sonuç; İstanbul’da Yaşayan Köylülerimizin

Yoğunluğu Ağırlık Kazanır.

Kurulacak Derneğin Aynı Ünvanı Taşıyıp;

Merkez Dernek,

Kardeş Dernek Olarak

Faaliyet Göstereceği

Görüşü Ağırlık Kazanır.

      Bu Fikir Benimsenir.

Ankara’dan Gelen Heyete Teşekkür Edilir.

 Heyettekiler Bu Sonucu

Anlayışla Karşıladılar,

                 Dostane Bir Şekilde Ayrıldılar. 

İstanbul’da Yapılan

   Yoğun Bir Toplantıda Detaylar Konuşuldu.

           Ankara Derneğinin Tüzüğü

                      Baz Alınarak 18 Kişiden Mütevellit

Kurucular Kurulu Oluşturulup

İlgili Makamlara Yazışmalarla Bildirildi.

Bu Makamların Onayı Alınarak

1994 Yılında

Bozhüyük ve Camiliyurt Köylüleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

                                           (BOZCADER)

Resmen Kurulur

Bozhüyük ve Camiliyurt Köylüleri

Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BOZCADER)

18 Kurucu Üyenin Önderliğinde

28.06.1994 Yılında

Bahçelievler-İstanbul’da Kuruldu.

28 Haziran 1994

Bozcader’in Dernekler Masasındaki Onay Tarihidir.

İstanbul Bozcader’in Doğum Tarihidir.

Bu Tarihten Sonra;

Kurucu Üyelerin

Kurucu Üye Olmaya Şartları Oluşmayan Diğerlerinin

Gayretli ve Zorlu Çalışmaları Başlamış Oldu.

Geçici Yönetim Kurulu Oluşturuldu.

Üye Kayıtlarına Başlanıldı.

Sevinçle, Coşkuyla, Heyacanla …

Fetih Caddesi 2.Sokakta Geçici Adresinde

Kadınlarımız ve Gençlerimizin

Destekleri Sayesinde

Geçici Yönetim

Ekipler Oluşturdu

Ev, Ev Gidildi

Anlatıldı

Bilgi Verildi

İki Köy

İki Mezra İnsanları

Sevinçle Karşılayanlar da Oldu

Kapıdan Kovanlar da Oldu

Yılmadı Elini Taşın Altına Koyanlar..

Bozhüyük de

Geçmişte Yaşanan

Kooperatif Fiyaskosu

Bazılarını Çekimsere

Bazılarını Karşı Çıkmalara

Bazılarını

(Kooperatif den Canı Yananlar Özellikle)

Küfre Yönlendiriyordu

Ufak Tefek Tartışmalar Oluyordu

Başarıldı, İkna Edildiler

Üye Oldular

Karşı Çıkanlardan Bazıları

Daha Sonraki Yıllarda

Yönetim Kurullarında Görev Aldılar

Yurtdışında Yaşayan Köylülerimize Ulaşıldı

Bağışlar Gelmeye Başladı Derneğe

Mülkiyeti Derneğe Ait Yer Alınması Gündeme Geldi

Müzikli ve Yemekli Gece Düzenlendi

Katılım Coşkulu ve Kalabalıktı

 

 

Günün Şartları ve Yönetimin Çabalarıyla

Üyelerin Desteğiyle

Başarıldı.

 İki Yıl Sonunda

1996 Yılında

Mülkiyeti BOZCADER’e ait Olan

Hürriyet Mh. Çiğdem Sk. No:27/A

Bahçelievler-İstanbul

Adresinde

Coşkulu Bir Açılışla

Hizmet ve Etkinlikleri Sürdürmeye Başlanıldı.

 

            Büyük Bir Coşku Vardı Toplumda,

Dernek Lokali Arı Kovanı Gibiydi.

Haberi Alan Geliyordu.

     O Günlerde Haberleşme Yavaş Olduğu Halde

      Haber Hızla Yayıldı.

            Bu Konuda Bilinen İsimlerin Haricinde

Bozcader’in Gizli Kahramanları

Kadınlarımızın ve Gençlerimizin Emekleri Takdire Şayandır.

      Bozcader’in Kahramanları

           Toplumda Kabul Görmüş

            Bilinen Büyüklerimizdir.

Bozcader’in

Gizli Kahramanlarını

        Dilimizin Döndüğünce

            Gözümüzün Gördüğünce

           Tanıtmaya Çalışacağız.

 

Önce Bilinen Kahramanlar;

Kurucu Üyeler

Yöneticiler

Yönetim Kadroları

Denetim Kadroları

Disiplin Kadroları

Asil ve Yedek Üyeler

Buna En İyi Delil;

Bozcader Karar Defterinde Yazanlardır.

Hepsini Okuyacağız.

Gizli Kahramanlar;

Bozcader Kadın Kolları

Bozcader Gençlik Kolları

Köylülerimiz Olmadıkları Halde

Fahri Üye

Olarak Destekleyenler

Üyelerin Bazıları

Emeğini ve

Zamanını verdiği gibi

Kişisel Araçlarını,

Eşyalarını,

Bozcader Hizmetine Verenler

Bu Güzel Yürekli

Elleri Öpülesi

İnsanlarımız

Bozcader Tarihçesinde

Her Zaman Saygı ve Sevgiyle Anılacaklar