BOZCADER TARİHÇESİ

     BOZCADER TARİHÇESİ

BÖLÜM-1

 

Arazilerimizin Dar ve Verimsiz Oluşu,

Bizleri İster İstemez

Doğup Büyüdüğümüz

Köylerimizden

Ayrılmak Zorunda Bırakmıştır.

Hayat Mücadelesinin

Yaşam Koşulları

Ve Çocuklarımızın

Geleceği Düşüncesi

Bizleri Zorunlu Olarak

Köyden Kente Göç Etmek

Zorunda Bırakmıştır.

Önce Yakın Kasabalara;

Sarız’a Gürün’e Göçler Oldu.

Yakın İllere Göçüldü.

Kayseri’ye,

Adana’ya,

Anteb’e ve Ankara’ya..

Çukurova’ya ..

Çoğu Çalışmaya Gidenler

 

Çalıştıkları Yerlerde Kaldılar.               

Erzin,Kozan ve Kadirli’de.

Antep ve Adana’da..

Sonra Daha Uzağa   

Ankara,Aydın, İzmir ve İstanbul’a da Gidildi.

Bu Göçler Peyderpey

1980 Yıllarından

Sonra Yoğunlaştı.

Adeta Köylerimiz Boşalır Oldu.

İstanbul ve Ankara Gibi

Büyük Metropollere

Dağılarak İkamet Etmeye Başladılar,

Farklı Bir Yaşam Tarzı ile

Karşı Karşıya Geldiler.

Tabi ki

Şehir Hayatına Ayak Uydurmak,

Öyle Kolay Olmamıştır.

Stres, Sıkıntı, Yoğun İş,

Çalışma Yorgunluğundan,

Adeta İnsanlarımız

Birbirini Göremez

Haber Alamaz

Duruma Düştüler.

İnsanlarımız  

BÖLÜM 1in SONU